Expand Cut Tags

No cut tags
galushka_p: (Default)
[personal profile] galushka_p
Ну якшо до сього дочитали, то ПРО УКРАЇНСЬКЕ САЛО вже зовсім поруч.

Одною дупою на два базари... 1.лайка, означає ненажерливість
Одоробло, одоробала (розм. 1. Великий, громіздкий предмет. 2. Зневажл. Незграбна людина.)
Оферма, Фаталапа – незграбна людина, невдаха
Оферма царя небесного – посиленне значення Оферми
Падлюка (1. Труп тварини; падаль. 2. Розм. Негідна людина; мерзотник, лайливе слово.)
Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
Підла душа... Підлого сина (дочки) робота… підлого стерва робота… Підлої матері син...
Підлюка (-и, ж. І ч., лайл. Підла людина.)...
Плюгавий (Який викликає зневагу, огиду, непоказний, миршавий (про людину). - перен. Огидний, мерзенний, підлий.)
Погань (1. Негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу, презирство)
Покидьок (Морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства; непотріб, потолоч)
Потвора (1. Перен. Про люту, жорстоку і т. Ін. Людину, що втратила кращі моральні якості; недолюдок.)
Пранцюватий (хворий на пранці (сифіліс). - Уживається як лайливе слово)
Пришелепуватий (Нетямущий, безтолковий.)
Пуголовок (1. Зоолог. - личинка безхвостих земноводних. 2. Лайка - зневажливе до недоумкуватого)
Робить, як мокре горить. Робить, як в рукавицях, Має кучеряві пальці!Робить через сраку!Не робота, а драпанєго по стянах! – про незграб Свинтюх – падлюка
Скажений (1. Хворий на сказ; який сказився. Який має психічний розлад; божевільний. Хвора на сказ чи божевільна людина (уживається перев. Як лайка).
Срав пес їхній матері… Срака (вульг. Зад, сідниці) Срали-мазали…(те саме. Що й «зробити щось абияк»)
Стерво (1. Труп тварини; падаль. 2. Розм. Підла, негідна людина; мерзотник. - Лайливе слово.)
Стули пельку… (теж саме, що й «закрий рота») Схиблений - лайл. ментально або сексуально
Телепень (розм. 1. Перев. Лайл. Нерозумна, вайлувата людина; дурень, недотепа, вайло, тюхтій. 2. Рідко. Серце дзвона.)
Ти, гімно нероздушене! Ти, нечиста сило… Тиць-гриць моя радість…
Трясця твоїй матері…(трясця - лихоманка, хворобливий стан, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод) Тутешній, або місцевий – порядна людина
Тю (тьху), на тебе! Тюхтій (розм. Про вайлувату, неповоротку людину)
У (в) біса - уживається у значенні підсилення - та який то в біса володар світу!
Хай вам грець… Хвойда (зневажл. Неохайна, нечепурна людина; нечепура. - лайливе слово)
Хлоп хам, срав, в стайні спав, драбиною сі вкривав, а свиня казала му “добрий день“
Чого балухи вилупив? (те саме, що й «чого дивишся?»)
Чого шкіришся? (те саме, що й «чого смієшся?»)
Шелепа (зневажл. Те саме, що недотепа)
Шибеник (Той, хто повісився або кого повісили на шибениці. - лайл. Той, хто заслуговує шибениці; негідник. 2. Розм. Те саме, що бешкетник.)
Шльондра (1. Зневажл. Неохайна жінка. 2. Вульг., лайл. Повія, шлюха)
Шляк би те трафив! - уживається як лайка, що виражає лихе побажання комусь. Не плутати з “шляхтич”. Шляк –західно-українське - удар, інсульт.
Що за біс? - уживається для вираження здивування.
Якого біса? - уживається для вираження незадоволення (у значенні навіщо, чому)

А де ж УКРАЇНСЬКЕ САЛО, питаєте? Буде. Далі. :-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galushka_p: (Default)
galushka_p

February 2016

S M T W T F S
 1 234 56
789101112 13
14151617181920
21222324252627
2829     

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 06:55 am
Powered by Dreamwidth Studios