Expand Cut Tags

No cut tags
galushka_p: (Default)
[personal profile] galushka_p
(Моє суто особисте галушаче бачення адресоване до здорового глузду пересічного російськомовного громадянина\громадянки України).

Наш з Вами умовно-гібридний ворог напав на Україну не у 2014, а набагато раніше. У ті часи навіть Інтернету ше не було, а от тролінг уже був. Хоча й дуже примітивний - гібриди просто забороняли громадянам країни своїх гібридних інтересів розмовляти на рідній мові, шоб люди не мали змоги поміж собою домовитись та дати гідну відсіч тим гібридам. Divide et Vinceret - Розділяй та Володарюй... Ну a тих, хто із таким становищем речей не погоджувались - знищували. Фізично. Отакий собі доісторичний тролінг.

Ну а шоб Ви могли краще відчути як се було, от уявіть собі таке - прийшли на Вашу землю, скажімо... китайці, та й кажуть Вам - все! На соціяльних вебсайтах відтепер все тільки по-нашому, і шоб більше тої дегенеративної мови (Вашої мови, та Ваших рідних і друзів) не було. Та мова дурна і пришелепувата, викиньте її із голови і від сього дня всім спілкуватися тільки на мандариновій... Ну шо? Уявили?

Так це ж точнісіньке змалювання того шо ті кляті кацапські гібридоносці робили і продовжують робити з людьми на нашій з Вами землі!

То не Ваша (як і всіх інших російськомовних громадян України) провина, то так ся стало, шо у нашому з Вами минулому Ви були "надійно заізольовані" від спілкування Українською мовою.

Кацапські гібриди добре "попрацювали" протягом сторіч, насильно розбавляючи українськомовне населення російьскомовним та затролюючи все Українське у таких масштабах, шо я часом дивуюсь, як ото наша з Вами мова та культура взагалі вижили! Голодомор (здригнулись, чи не розумієте про шо я?), то лише невелика частина від усього шо було пороблено тими кацапськими песиголовцями на нашій з Вами землі.

Ні, ніхто, нікого не примушує робити нічого супроти нічиєї волі. Ми ж Європейська нація, чи шо?

Але маємо такий факт, шо на сьогодняшній день російська мова - це державна мова НАШОГО ВОРОГА.

МОВА ВОРОГА, який щодня ВБИВАЄ людей нашої з Вами країни на фронті реальному.

МОВА ВОРОГА, який щодня ВБИВАЄ мову нашої з Вами країни на фронті інформаційному.

МОВА ВОРОГА, який Divide et Vinceret.


Просто пам'ятайте про це.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galushka_p: (Default)
galushka_p

February 2016

S M T W T F S
 1 234 56
789101112 13
14151617181920
21222324252627
2829     

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 06:55 am
Powered by Dreamwidth Studios